Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

final (metoda)

[modyfikator] Metoda typu final nie może być przesłaniana w klasach potomnych.

Składnia

C/C++
class CKlasa
{
public:
    virtual metoda() final;
};

class CKlasaDruga
    : public CKlasa
{
public:
    virtual metoda(); //INFO: błąd kompilacji
};

Opis szczegółowy

Metoda typu final nie może być przesłonięta w klasach potomnych. Używaj słowa final przy deklaracji metody aby zapobiec możliwości przesłaniania danej metody przez klasy potomne.

Dodatkowe informacje

Słowo final nie jest słowem kluczowym i może być użyte jako identyfikator dla, przykładowo, zmiennej. Specjalne znaczenie ma wyłącznie w powyższym przypadku i analogicznym, w odniesieniu do całej klasy (patrz: Zagadnienia powiązane).
Słowo final zostało wprowadzone wraz ze standardem C++11.

Zagadnienia powiązane

final (klasa)Klasa typu final nie może być dziedziczona. (POTRZEBUJĘ NOWĄ KATEGORIĘ!)

Linki zewnętrzne