Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

find

[funkcja] Szuka wystąpienia elementu.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename InputIt, typename T >
    InputIt find( InputIt first, InputIt last, const T & value );
}

Opis szczegółowy

Szuka pierwszego elementu równego value w zakresie [first, last).

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first iterator wejściowy wskazujący na pierwszy element przeszukiwanego zakresu
last iterator wejściowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem przeszukiwanego zakresu
value szukana wartość

Wartość zwracana

Iterator wskazujący na pierwszy element równy value; last jeśli nie znaleziono.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
   
    int * it = find( a, a + 8, 4 );
    cout << "element przed 4 to " << *( it - 1 ) << '\n';
   
    it = find( a, a + 8, 11 );
    if( it == a + 8 )
    {
        cout << "nie znaleziono liczby 11\n";
    }
    else
    {
        cout << "znaleziono liczbę 11\n";
    }
}

Linki zewnętrzne