Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

for_each

[funkcja] Wywołuje funkcję dla każdego elementu.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename InputIt, typename Function >
    Function for_each( InputIt first, InputIt last, Function func );
}

Opis szczegółowy

Wywołuje jednoargumentową funkcję func dla każdego elementu w zakresie [first, last).

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first iterator wejściowy wskazujący na pierwszy element zakresu
last iterator wejściowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem zakresu
func jednoargumentowa funkcja przyjmująca element zakresu jako argument. Może to być wskaźnik na funkcję lub obiekt klasy ze zdefiniowanym operatorem (). Wartość zwracana jest ignorowana

Wartość zwracana

Zwracane jest func.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

void print( int x )
{
    cout << x << '\n';
}

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 8, 5, 1, 3, 999, 666, 1000002, 69 };
   
    for_each( a, a + 8, print );
}

Linki zewnętrzne