Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: malan
Język C++

list

[szablon klasy] [Kontener] Struktura danych - lista.

Składnia

C/C++
#include <list>
namespace std
{
    template < class __Typ, class __Alokator = allocator < __Typ > >
    class list;
}

Opis szczegółowy

Kontener implementujący listę dwukierunkową.

Typy składowe

TypZnaczenieDefinicja
referenceReferencja do elementuAllocator::reference
const_referenceReferencja na stały elementAllocator::const_reference
iteratorDwukierunkowy iteratorBidirectional iterator
const_iteratorStały, dwukierunkowy iteratorConstant bidirectional iterator
size_typeTyp całkowity nieujemnyUnsigned integral type (usually same as size_t)
difference_typeTyp całkowitySigned integral type (usually same as ptrdiff_t)
value_typeTyp elementuT
allocator_typeTyp alokatoraAllocator
pointerWskaźnikAllocator::pointer
const_pointerWskaźnik na stały element Allocator::const_pointer
reverse_iteratorOdwrotny iteratorreverse_iterator<iterator>
const_reverse_iteratorStały, odwrotny iteratorreverse_iterator<const_iterator>

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

back Zwraca referencję na ostatni element listy. (metoda)
begin Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element listy. (metoda)
clear Usuwa wszystkie elementy z kontenera. (metoda)
empty Sprawdza, czy kontener listy jest pusty. (metoda)
end Zwraca iterator wskazujący na element będący za ostatnim elementem listy. (metoda)
erase Usuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera listy występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie. (metoda)
front Zwraca referencję na pierwszy element w kontenerze listy. (metoda)
get_allocator Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera listy. (metoda)
insert Wstawia jeden element lub wiele elementów do kontenera listy na określonej pozycji. (metoda)
max_size Maksymalna możliwa liczba elementów jaką może przechować kontener listy. (metoda)
pop_back Usuwa jeden element z kontenera listy, znajdujący się na jego końcu. (metoda)
pop_front Usuwa jeden element z kontenera znajdujący się na początku listy. (metoda)
push_back Dodaje nowy element na końcu kontenera listy. (metoda)
push_front Dodaje nowy element na początek kontenera listy. (metoda)
rbegin Zwraca iterator odwrotny wskazujący na ostatni element listy. (metoda)
rend Zwraca iterator odwrotny wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem listy. (metoda)
resize Ustawia nowy rozmiar kontenera listy. (metoda)
size Zwraca liczbę elementów przechowywanych przez listę. (metoda)
swap Kontenery » standard C++list zamieniają się posiadanymi danymi. (metoda)
~list Destruktor. (destruktor)