Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: malan
Język C++

list::back

[metoda] Zwraca referencję na ostatni element listy.

Składnia

C/C++
reference back();
const_reference back() const;

Opis szczegółowy

Metoda zwraca referencję (lub stałą referencję) na ostatni element listy.

Kontener w chwili wywołania niniejszej metody nie może być pusty!

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <list>

int main()
{
    std::list < int > listaLiczb;
   
    listaLiczb.push_back( 1 );
    listaLiczb.push_back( 2 );
    listaLiczb.push_back( 3 );
   
    std::cout << "Ostatni element: " << listaLiczb.back() << std::endl;
   
    listaLiczb.push_back( 4 );
   
    std::cout << "Ostatni element: " << listaLiczb.back();
   
    return 0;
}

Linki zewnętrzne