Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: malan
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

list::clear

[metoda] Usuwa wszystkie elementy z kontenera.

Składnia

C/C++
void clear();

Opis szczegółowy

Kasuje wszystkie elementy, które znajdowały się w kontenerze listy w chwili wywołania metody.

Destruktor każdego usuwanego elementu jest wywoływany.

Wywołanie niniejszej metody redukuje liczbę elementów znajdujących się w kontenerze do zera.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <list>

int main()
{
    std::list < int > listaLiczb;
    std::list < int >::iterator it;
   
    listaLiczb.push_back( 10 );
    listaLiczb.push_back( 100 );
    listaLiczb.push_back( 1000 );
   
    std::cout << "Elementy listy:" << std::endl;
   
    for( it = listaLiczb.begin(); it != listaLiczb.end(); ++it )
         std::cout << * it << std::endl;
   
    listaLiczb.clear();
   
    listaLiczb.push_back( 9 );
    listaLiczb.push_back( 900 );
    listaLiczb.push_back( 9000 );
   
    std::cout << "Elementy listy:" << std::endl;
   
    for( it = listaLiczb.begin(); it != listaLiczb.end(); ++it )
         std::cout << * it << std::endl;
   
    return 0;
}

Linki zewnętrzne