Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: malan
Język C++

list::empty

[metoda] Sprawdza, czy kontener listy jest pusty.

Składnia

C/C++
bool empty() const;

Zwracana wartość

Zwraca true w przypadku gdy lista jest pusta.

Zwraca false gdy w kontenerze listy znajduje się co najmniej jeden element.

Opis szczegółowy

Metoda sprawdza, czy w kontenerze listy znajdują się jakieś elementy. Jeżeli kontener jest pusty to niniejsza metoda zwraca wartość true. W przeciwnym wypadku metoda zwraca wartość false.

Przykłady

C/C++
#include <iostream>
#include <list>

int main()
{
    std::list < int > list;
   
    if( list.empty() )
         std::cout << "Lista jest pusta!";
   
    return 0;
}

C/C++
#include <iostream>
#include <list>

int main()
{
    std::list < double > oceny;
    double iloscOcen, nowaOcena, srednia = 0;
   
    std::cout << "Podaj ilosc ocen: ";
    std::cin >> iloscOcen;
   
    for( int i = 0; i < iloscOcen; i++ )
    {
        std::cout << "Podaj ocene " << i + 1 << ": ";
        std::cin >> nowaOcena;
        oceny.push_back( nowaOcena );
    }
   
    while( !oceny.empty() )
    {
        srednia += oceny.front();
        oceny.pop_front();
    }
   
    std::cout << "Srednia ocen: " << srednia / iloscOcen;
    return 0;
}

Linki zewnętrzne