Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: malan
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

list::size

[metoda] Zwraca liczbę elementów przechowywanych przez listę.

Składnia

C/C++
size_type size() const;

Zwracana wartość

Liczba aktualnie przechowywanych elementów w kontenerze listy.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca liczbę aktualnie przechowywanych elementów przez listę.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <list>

int main()
{
    std::list < int > liczby;
    std::list < int >::iterator it;
   
    for( int i = 1; i <= 10; i++ )
         liczby.push_back( i * 5 );
   
    for( it = liczby.begin(); it != liczby.end(); ++it )
         std::cout << * it << std::endl;
   
    std::cout << "Liczba elementow = " << liczby.size();
    return 0;
}

Linki zewnętrzne