Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

priority_queue

[szablon klasy] [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjakolejka priorytetowa.

Składnia

C/C++
#include <queue>
namespace std
{
    template <
    class __Typ,
    class __Kontener = vector < __Typ >,
    class __Porzadek = less < typename __Kontener::value_type >
    > class priority_queue;
}

Opis szczegółowy

Dostarcza interfejs kolejki priorytetowej dla kontenera przekazanego jako parametr szablonu __Kontener.

Kolejność porządkowa jest ustalana na podstawie parametru __Porzadek.

Złożoność obliczeniowa poszczególnych metod kolejki priorytetowej jest zależna od kontenera, który jest z nim skojarzony.

Zagadnienia powiązane

kolejka priorytetowaDane uporządkowane z dostępem do elementu o najwyższym priorytecie. (pojęcie)

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

empty Sprawdza czy kolejka priorytetowa jest pusta. (metoda)
pop Usuwa element o najwyższym priorytecie. (metoda)
push Wstawia nowy element do kolejki priorytetowej. (metoda)
size Zwraca liczbę elementów znajdujących się w kolejce priorytetowej. (metoda)
top Zwraca referencję na element o najwyższym priorytecie. (metoda)
~priority_queue Destruktor. (destruktor)