Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

queue::size

[metoda] Zwraca liczbę elementów znajdujących się w kolejce.

Składnia

C/C++
size_type size() const;

Złożoność obliczeniowa

Złożoność obliczeniowa zależna jest od użytego kontenera.

Przykład

C/C++
#include <queue>
#include <iostream>

int main()
{
    std::queue < int > kolejkaLiczb;
   
    int liczba = 0;
    do
    {
        std::cout << "Podaj liczbe (0 - konczy wprowadzanie liczb): ";
        liczba = 0;
        std::cin >> liczba;
        if( liczba != 0 ) kolejkaLiczb.push( liczba );
       
    } while( liczba != 0 );
   
    std::cout << "W kolejce znajduje sie " << kolejkaLiczb.size() << " liczb." << std::endl;
   
    return 0;
}

Linki zewnętrzne