Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

replace

[funkcja] Zamienia wszystkie wystąpienia wartości.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename FwdIt, typename T >
    void replace( FwdIt first, FwdIt last, const T & oldval, const T & newval );
}

Opis szczegółowy

Przypisuje tym elementów z zakresu [first, last), które były równe oldval wartość newval.

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first iterator postępowy wskazujący na pierwszy element zakresu
last iterator postępowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem zakresu
oldval wartość, która zostanie zamieniona
newval nowa wartość

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 4, 3, 2, 4, 5, 7, 4, 4 };
   
    cout << "Tablica a przed zamianą: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
         cout << a[ i ] << '\n';
   
    replace( a, a + 8, 4, 8 );
   
    cout << "Tablica a po zamianie: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
         cout << a[ i ] << '\n';
   
}

Linki zewnętrzne