Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

sort

[szablon funkcji] Sortuje elementy w podanym zakresie.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename RanIt >
    void sort( RanIt first, RanIt last );
   
    template < typename RanIt, typename Comparator >
    void sort( RanIt first, RanIt last, Comparator comp );
}

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
firstIterator swobodnego dostępu wskazujący na początek zakresu do posortowania.
lastIterator swobodnego dostępu wskazujący na element będący za ostatnim elementem zakresu do posortowania.
comp » Dokumentacjabinarny predykat porównujący dwa elementy z sortowanego zakresu. Predykat ma zwracać wartość false, jeżeli pierwszy argument powinien znajdować się za drugim, natomiast true w przeciwnym wypadku.

Opis szczegółowy

Sortuje elementy w zakresie [first, last) rosnąco.

Elementy są porównywane przy pomocy operatora < w przypadku pierwszej wersji i według comp w drugiej wersji.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <functional>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 11, 2, 29, 7, 1, 22, 16, 4 };
   
    sort( a, a + 8 );
   
    cout << "Tablica a posortowana rosnąco: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
         cout << a[ i ] << '\n';
   
    sort( a, a + 8, greater < int >() );
   
    cout << "Tablica a posortowana malejąco: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
         cout << a[ i ] << '\n';
   
}

Zagadnienia powiązane

qsortWykonuje algorytm szybkiego sortowania (ang. quicksort). (funkcja)

Linki zewnętrzne