Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::assign

[metoda] Usuwa wszystkie istniejące elementy z kontenera, a następnie kopiuje wskazane elementy do kontenera.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
        void assign(
        size_type count,
        const Type & value
        );
       
        template < class InputIterator >
        void assign(
        InputIterator first,
        InputIterator last
        );
    };
}

Argumenty

ArgumentOpis
size_type countIle razy ma zostać skopiowany element przekazany poprzez argument value.
const Type& valueElement, który ma zostać skopiowany do kontenera.
InputIterator firstIterator wskazujący na pierwszy element zakresu od którego elementy mają zostać skopiowane.
InputIterator lastIterator wskazujący na element będący za ostatnim elementem zakresu, który ma zostać skopiowany.

Opis szczegółowy

Metoda usuwa wszystkie istniejące elementy z kontenera, a następnie kopiuje wskazane elementy do kontenera.

Przykład

C/C++
#include <vector>
#include <cstdio>

typedef std::vector < int > LiczbyV;
void wypiszTablice( const char * sTytul, const LiczbyV & vKontener )
{
    printf( "%s = ", sTytul );
    for( LiczbyV::const_iterator i = vKontener.begin(); i != vKontener.end(); i++ )
         printf( "%d ", * i );
   
    printf( "\n" );
}

int main()
{
    LiczbyV tablica;
    for( int i = 0; i < 10; i++ )
         tablica.push_back( i );
   
    wypiszTablice( "tablica", tablica );
   
    std::vector < int > tab2;
    tab2.assign( tablica.begin() + 2, tablica.begin() + 5 );
    wypiszTablice( "tab2", tab2 );
   
    tab2.assign( 5, 123 );
    wypiszTablice( "tab2", tab2 );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
tablica = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tab2 = 2 3 4
tab2 = 123 123 123 123 123

Linki zewnętrzne