Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::at

[metoda] Zwraca referencję na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++vector.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    vector
    {
       
        reference at(
        size_type pos
        );
       
        const_reference at(
        size_type pos
        ) const;
    };
   
}

Argumenty

ArgumentOpis
size_type posPozycja elementu, którego referencja ma zostać zwrócona.

Zwracana wartość

Referencja na element znajdujący się na podanej pozycji.

Jeżeli podana pozycja wykracza poza zakres liczby elementów, które znajdują się w kontenerze to metoda at rzuca wyjątek.

Opis szczegółowy

Zwraca referencję (lub stałą referencję) na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++vector.

Wartość elementu znajdującego się w kontenerze można modyfikować za pośrednictwem tej metody. Modyfikacja elementu znajdującego się w kontenerze nie jest możliwa jeżeli zwrócona zostanie stała referencja na element kontenera.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <vector>
#include <cstdio>

typedef std::vector < int > LiczbyV;

void wypiszTablice( const char * sTytul, const LiczbyV & vKontener )
{
    printf( "%s = ", sTytul );
    for( LiczbyV::const_iterator i = vKontener.begin(); i != vKontener.end(); i++ )
         printf( "%d ", * i );
   
    printf( "\n" );
}

int main()
{
    LiczbyV tablica;
    const LiczbyV & tab2 = tablica;
   
    for( int i = 0; i < 5; i++ )
         tablica.push_back( i );
   
    wypiszTablice( "tablica", tablica );
    tablica.at( 3 ) = 99;
   
    //tab2.at(2) = 77;//Nie można zmodyfikować wartości elementu poprzez tab2
    wypiszTablice( "tab2", tab2 );
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

operator[]Zwraca referencję na element, który znajduje się na podanej pozycji w kontenerze » standard C++vector. (operator - metoda)

Linki zewnętrzne