Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::back

[metoda] Zwraca referencję na ostatni element w kontenerze.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        reference back();
        const_reference back() const;
    };
}

Zwracana wartość

Zwraca referencję na ostatni element w kontenerze.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca referencję na ostatni element w kontenerze. Wartość zwróconego elementu może być modyfikowana pod warunkiem, że została wywołana metoda, która zwraca element o typie reference.

W chwili wywołania metody back kontener nie może być pusty.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Zagadnienia powiązane

frontZwraca referencję na pierwszy element w kontenerze. (metoda)

Linki zewnętrzne