Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::begin

[metoda] Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        const_iterator begin() const;
        iterator begin();
    };
}

Zwracana wartość

Zwraca iterator swobodnego dostępu wskazujący na pierwszy element znajdujący się w kontenerze » standard C++vector. W przypadku gdy kontener jest pusty metoda zwraca iterator, który wskazuje na ten sam element co metoda » standard C++ » vectorend.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca iterator swobodnego dostępu wskazujący na pierwszy element znajdujący się w kontenerze. W przypadku gdy wartość zwracana jest przypisywana do iteratora typu const_terator to obiekt na który wskazuje iterator nie może być modyfikowany. Jeżeli zwracany iterator zostanie przypisany do iteratora typu iterator to obiekt, na który wskazuje iterator może być modyfikowany.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <vector>
#include <cstdio>

typedef std::vector < int > LiczbyV;

void wypiszTablice( const char * sTytul, const LiczbyV & vKontener )
{
    printf( "%s = ", sTytul );
    for( LiczbyV::const_iterator i = vKontener.begin(); i != vKontener.end(); i++ )
         printf( "%d ", * i );
   
    printf( "\n" );
}

int main()
{
    LiczbyV tablica;
    for( int i = 0; i < 5; i++ )
         tablica.push_back( i );
   
    wypiszTablice( "tablica", tablica );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
tablica = 0 1 2 3 4

Zagadnienia powiązane

endZwraca iterator wskazujący na element będący za ostatnim elementem. (metoda)

Linki zewnętrzne