Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::capacity

[metoda] Zwraca maksymalną liczbę elementów jaką może pomieścić kontener bez wykonywania realokacji pamięci.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    size_type vector < Type, Allocator >::capacity() const
}

Zwracana wartość

Zwraca maksymalną liczbę elementów jaką może pomieścić kontener bez wykonywania realokacji pamięci.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca maksymalną liczbę elementów jaką może pomieścić kontener bez wykonywania realokacji pamięci.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <vector>
int main()
{
    std::vector < int > dane;
    dane.reserve( 50 );
    dane.push_back( 5 );
   
    printf( "Kontener moze pomiescic obecnie %d elementow.\n", dane.capacity() );
    printf( "Liczba elementow w kontenerze: %d.\n", dane.size() );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Kontener moze pomiescic obecnie 50 elementow.
Liczba elementow w kontenerze: 1.

Zagadnienia powiązane

reserveRezerwuje tyle miejsca w kontenerze, żeby pomieściła się wskazana liczba elementów bez konieczności wykonywania dodatkowej realokacji pamięci przy ich dodawaniu. (metoda)

Linki zewnętrzne