Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::clear

[metoda] Usuwa wszystkie elementy z kontenera vector.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        void clear();
    };
}

Opis szczegółowy

Metoda kasuje wszystkie elementy, które znajdowały się w kontenerze vector w chwili wywołania metody.

Destruktor każdego usuwanego elementu jest wywoływany.

Wywołanie niniejszej metody redukuje liczbę elementów znajdujących się w kontenerze do zera.

Złożoność obliczeniowa metody: O(n).

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <vector>

int main()
{
    std::vector < int > dane;
    dane.push_back( 5 );
    dane.push_back( 2 );
    dane.push_back( 3 );
    dane.push_back( 1 );
    printf( "Liczba elementow w kontenerze: %d\n", dane.size() );
   
    dane.clear();
    printf( "Liczba elementow w kontenerze: %d\n", dane.size() );
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

emptySprawdza czy kontener jest pusty. (metoda)

Linki zewnętrzne