Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::empty

[metoda] Sprawdza czy kontener jest pusty.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    bool vector < Type, Allocator >::empty() const
}

Zwracana wartość

Zwraca wartość true jeżeli w kontenerze nie ma żadnych elementów. W przeciwnym wypadku metoda zwraca wartość false.

Opis szczegółowy

Metoda sprawdza czy kontener jest pusty.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <vector>

void czyPusty( bool bJestPusty )
{
    printf( "%s\n", bJestPusty ? "Kontener jest pusty.": "W kontenerze sa elementy." );
}

int main()
{
    std::vector < int > dane;
    czyPusty( dane.empty() );
    dane.reserve( 50 );
    czyPusty( dane.empty() );
    dane.push_back( 5 );
    czyPusty( dane.empty() );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Kontener jest pusty.
Kontener jest pusty.
W kontenerze sa elementy.

Zagadnienia powiązane

clearUsuwa wszystkie elementy z kontenera vector. (metoda)

Linki zewnętrzne