Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::erase

[metoda] Usuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera vector występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
       
        iterator erase( iterator _Where );
       
        iterator erase( iterator _First, iterator _Last );
       
    };
}

Argumenty

ArgumentOpis
_WhereIterator wskazujący na element, który ma zostać usunięty.
_FirstIterator wskazujący na pierwszy element zakresu od którego elementy mają zostać usunięte z kontenera.
_LastIterator wskazujący na element występujący za ostatnim elementem zakresu do którego elementy mają zostać usunięte z kontenera.

Zwracana wartość

Zwraca iterator wskazujący na pierwszy element występujący za usuniętym elementem bądź zakresem elementów.

W przypadku gdy element znajdujący się na końcu kontenera został usunięty to metoda zwróci iterator wskazujący na ten sam element co metoda » standard C++ » vectorend.

Opis szczegółowy

Metoda usuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera vector występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie.

Zagadnienia powiązane

insertWstawia jeden element lub wiele elementów do kontenera vector na określonej pozycji. (metoda)

Linki zewnętrzne