Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::get_allocator

[metoda] Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera » standard C++vector.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        Allocator get_allocator() const;
    };
}

Zwracana wartość

Zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca kopię alokatora używanego do tworzenia elementów kontenera » standard C++vector.

Linki zewnętrzne