Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::insert

[metoda] Wstawia jeden element lub wiele elementów do kontenera vector na określonej pozycji.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        iterator insert( iterator _Where, const Type & _Val );
       
        void insert( iterator _Where, size_type _Count, const Type & _Val );
       
        template < class InputIterator >
        void insert( iterator _Where, InputIterator _First, InputIterator _Last );
    };
}

Argumenty

ArgumentOpis
iterator _WhereIterator wskazujący miejsce przed którym ma zostać wstawiony nowy element (bądź elementy).
const Type & _ValWartość dla elementu, który zostanie dodany do kontenera.
size_type _CountLiczba elementów która zostanie dodana do kontenera. Wszystkie dodane elementy będą posiadały wartość _Val.
InputIterator _FirstIterator wskazujący na pierwszy element zakresu z którego elementy mają zostać dodane do kontenera.
InputIterator _LastIterator wskazujący na element występujący za ostatnim elementem zakresu z którego elementy mają zostać dodane do kontenera.

Zwracana wartość

Pierwsza metoda zwraca iterator, który wskazuje na wstawiony element. Pozostałe metody nie zwracają żadnej wartości.

Opis szczegółowy

Metoda wstawia nowe elementy do kontenera vector na określonej pozycji. Pozycję określa argument _Where. Elementy są wstawiane przed elementem na który wskazuje iterator _Where.

Złożoność obliczeniowa metody: O(n), gdzie n to liczba elementów w kontenerze.

Pamiętaj, że operacja wstawiania do kontenera vector jest zazwyczaj bardzo kosztowna. Unikaj wykonywania tej operacji na tym kontenerze.

Zagadnienia powiązane

eraseUsuwa jeden element lub wiele elementów z kontenera vector występujących na podanej pozycji lub w podanym zakresie. (metoda)

Linki zewnętrzne