Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::max_size

[metoda] Maksymalna możliwa długość tablicy kontenera » standard C++vector, wyrażona w liczbie elementów.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        size_type max_size() const;
    };
}

Zwracana wartość

Zwraca maksymalną możliwą długość tablicy kontenera » standard C++vector.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca maksymalną możliwą długość tablicy kontenera » standard C++vector. Wartość zwracana wyrażona jest w liczbie elementów jaką kontener będzie w stanie przechowywać.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <vector>
#include <iostream>

int main()
{
    std::vector < int > calkowite;
    std::vector < double > rzeczywiste;
   
    std::cout << "Maksymalny mozliwy rozmiar kontenera (int): " << calkowite.max_size() << std::endl;
    std::cout << "Maksymalny mozliwy rozmiar kontenera (double): " << rzeczywiste.max_size() << std::endl;
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
Maksymalny mozliwy rozmiar kontenera (int): 1073741823
Maksymalny mozliwy rozmiar kontenera (double): 536870911

Linki zewnętrzne