Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::pop_back

[metoda] Usuwa jeden element z kontenera vector, znajdujący się na jego końcu.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    void vector < Type, Allocator >::pop_back()
}

Opis szczegółowy

Metoda, która usuwa jeden element z kontenera vector, który znajduje się na jego końcu. Niniejszej metody nie można wywoływać, gdy kontener jest pusty.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <cstdio>
#include <vector>
int main()
{
    std::vector < int > dane;
    dane.push_back( 5 );
    dane.push_back( 2 );
    dane.push_back( 3 );
    dane.push_back( 1 );
    dane.pop_back();
   
    for( size_t i = 0; i < dane.size(); i++ )
         printf( "%d, ", dane[ i ] );
   
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

push_backDodaje nowy element na końcu kontenera vector. (metoda)

Linki zewnętrzne