Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::rbegin

[metoda] Zwraca iterator odwrotny wskazujący na ostatni element.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        const_reverse_iterator rbegin() const;
        reverse_iterator rbegin();
    };
}

Zwracana wartość

Zwraca odwrotny iterator swobodnego dostępu wskazujący na ostatni element znajdujący się w kontenerze » standard C++vector. W przypadku gdy kontener jest pusty metoda zwraca iterator odwrotny, który wskazuje na ten sam element co metoda » standard C++ » vectorrend.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca odwrotny iterator swobodnego dostępu wskazujący na ostatni element znajdujący się w kontenerze. W przypadku gdy wartość zwracana jest przypisywana do odwrotnego iteratora typu const_reverse_terator to obiekt na który wskazuje iterator odwrotny nie może być modyfikowany. Jeżeli zwracany odwrotny iterator zostanie przypisany do iteratora odwrotnego typu reverse_iterator to obiekt, na który wskazuje odwrotny iterator może być modyfikowany.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <vector>
#include <cstdio>

typedef std::vector < int > LiczbyV;

void wypiszTabliceOdTylu( const char * sTytul, const LiczbyV & vKontener )
{
    printf( "%s = ", sTytul );
    for( LiczbyV::const_reverse_iterator i = vKontener.rbegin(); i != vKontener.rend(); i++ )
         printf( "%d ", * i );
   
    printf( "\n" );
}

int main()
{
    LiczbyV tablica;
    for( int i = 0; i < 5; i++ )
         tablica.push_back( i );
   
    wypiszTabliceOdTylu( "tablica", tablica );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
tablica = 4 3 2 1 0

Zagadnienia powiązane

rendZwraca iterator odwrotny wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem. (metoda)

Linki zewnętrzne