Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::rend

[metoda] Zwraca iterator odwrotny wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        const_reverse_iterator rend() const;
        reverse_iterator rend();
    };
}

Zwracana wartość

Zwraca odwrotny iterator swobodnego dostępu wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem. W przypadku gdy kontener jest pusty to iteratory zwracane przez metody rend oraz » standard C++ » vectorrbegin są sobie równe.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca odwrotny iterator swobodnego dostępu wskazujący na element występujący bezpośrednio przed pierwszym elementem. Zwracany odwrotny iterator wskazuje na nieistniejący element w związku z czym nie należy odczytywać ani modyfikować elementu na który wskazuje iterator odwrotny.

Złożoność obliczeniowa metody: O(1).

Przykład

C/C++
#include <vector>
#include <cstdio>

typedef std::vector < int > LiczbyV;

void wypiszTabliceOdTylu( const char * sTytul, const LiczbyV & vKontener )
{
    printf( "%s = ", sTytul );
    for( LiczbyV::const_reverse_iterator i = vKontener.rbegin(); i != vKontener.rend(); i++ )
         printf( "%d ", * i );
   
    printf( "\n" );
}

int main()
{
    LiczbyV tablica;
    for( int i = 0; i < 5; i++ )
         tablica.push_back( i );
   
    wypiszTabliceOdTylu( "tablica", tablica );
    return 0;
}
Standardowe wyjście programu:
tablica = 4 3 2 1 0

Zagadnienia powiązane

rbeginZwraca iterator odwrotny wskazujący na ostatni element. (metoda)

Linki zewnętrzne