Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

vector::resize

[metoda] Ustawia nowy rozmiar kontenera vector.

Składnia

C/C++
#include <vector>

namespace std
{
    template < class Type, class Allocator >
    class vector
    {
    public:
        void resize( size_type _Newsize );
        void resize( size_type _Newsize, Type _Val );
    };
}

Argumenty

ArgumentOpis
size_type _NewsizeNowy rozmiar kontenera. Określa liczbę elementów jaka ma się znajdować w kontenerze po wykonaniu niniejszej metody.
Type _ValWartość jaka ma zostać nadana elementom, które zostaną dodane do kontenera w przypadku jego powiększenia.

Opis szczegółowy

Metoda ustawia nowy rozmiar kontenera vector. Argument _Newsize określa liczbę elementów jaka ma się znajdować w kontenerze po wykonaniu tej metody.

W przypadku gdy liczba elementów w kontenerze jest mniejsza niż wartość oczekiwana to dodawane są nowe elementy na koniec kontenera aż do uzyskania odpowiedniej liczby elementów. Elementom dodawanym jest nadawana wartość przekazana poprzez argument _Val, bądź wartość domyślna w przypadku gdy argument _Val nie został podany. Wartością domyślną jest wartość nadawana przez konstruktor domyślny.

W przypadku gdy liczba elementów w kontenerze jest większa niż wartość oczekiwana to elementy są usuwane z końca kontenera aż do uzyskania odpowiedniej liczby elementów.

W przypadku gdy oczekiwana liczba elementów jest taka sama jak liczba elementów znajdujących się w kontenerze to żadna akcja nie jest podejmowana.

Linki zewnętrzne