Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: pekfos
Język C++

Obsługa wątków

[kategoria] Obsługa wątków zapewniana przez bibliotekę standardową C++.

mutex

lock Blokuje mutex. Jeśli nie jest dostępny, wywołanie lock() czeka na zdjęcie blokady. (metoda)
native_handle Zwraca zależny od implementacji uchwyt. (metoda)
native_handle_type Typ uchwytu zależny od implementacji. (alias)
try_lock Próbuje zablokować mutex. (metoda)
unlock Odblokowuje mutex. (metoda)

this_thread

get_id Zwraca id aktualnego wątku. (funkcja)
sleep_for Blokuje działanie wątku przez określony czas. (szablon funkcji)
sleep_until Blokuje działanie aktualnego wątku do określonego czasu. (szablon funkcji)
yield Rezygnuje z czasu procesora na rzecz innych wątków. (funkcja)

thread

detach Oddziela wątek od obiektu
std::thread
. (metoda)
get_id Zwraca identyfikator wątku powiązanego z
* this
. (metoda)
hardware_concurrency Zwraca liczbę jednoczesnych wątków obsługiwanych przez implementację. (metoda statyczna)
id Typ identyfikatora wątku. (klasa)
join Blokuje aktualny wątek do czasu zakończenia wątku reprezentowanego przez
* this
(metoda)
joinable Sprawdza, czy obiekt reprezentuje działający wątek wykonania. (metoda)
native_handle Zwraca zależny od implementacji uchwyt wątku. (metoda)
native_handle_type Zależny od implementacji typ uchwytów wątków. (alias)
swap Zamienia obiekty
std::thread
. (metoda)

timed_mutex

lock Blokuje timed_mutex, czeka jeśli niedostępny. (metoda)
native_handle Zwraca zależy od implementacji uchwyt. (metoda)
try_lock Próbuje zablokować
timed_mutex
. (metoda)
try_lock_for Próbuje zablokować
timed_mutex
 na określony czas. (metoda)
try_lock_until Blokuje
timed_mutex
 do określonego czasu. (metoda)
unlock Odblokowuje timed_mutex. (metoda)