Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

this_thread::get_id

[funkcja] Zwraca id aktualnego wątku.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    namespace this_thread
    {
        std::thread::id get_id();
    }
}

Zwracana wartość

Funkcja zwraca obiekt
std::thread::id
 identyfikujący aktualny wątek.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>


void foo()
{
    std::thread::id this_id = std::this_thread::get_id();
   
    std::cout << "watek " << this_id << " czeka...\n";
   
    std::this_thread::sleep_for( std::chrono::seconds( 1 ) );
}

int main()
{
    std::thread t1( foo );
    t1.join();
}

Linki zewnętrzne