Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: pekfos
Język C++

this_thread::sleep_until

[szablon funkcji] Blokuje działanie aktualnego wątku do określonego czasu.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    namespace this_thread
    {
        template < class Clock, class Duration >
        void sleep_until( const std::chrono::time_point < Clock, Duration >& sleep_time );
    }
}

Parametry szablonu

Patrz: » standard C++11 » chronotime_point.

Argumenty

ArgumentOpis
sleep_timePunkt po którym zakończy się oczekiwanie

Opis szczegółowy

Blokuje działanie aktualnego wątku do określonego czasu. Funkcja może blokować działanie dłużej, niż określono.
Funkcja nie wyrzuca wyjątków.

Linki zewnętrzne