Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

thread

[klasa] Reprezentuje i zarządza pojedynczym wątkiem wykonania.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread;
}

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

detach Oddziela wątek od obiektu
std::thread
. (metoda)
get_id Zwraca identyfikator wątku powiązanego z
* this
. (metoda)
hardware_concurrency Zwraca liczbę jednoczesnych wątków obsługiwanych przez implementację. (metoda statyczna)
id Typ identyfikatora wątku. (klasa)
join Blokuje aktualny wątek do czasu zakończenia wątku reprezentowanego przez
* this
(metoda)
joinable Sprawdza, czy obiekt reprezentuje działający wątek wykonania. (metoda)
native_handle Zwraca zależny od implementacji uchwyt wątku. (metoda)
native_handle_type Zależny od implementacji typ uchwytów wątków. (alias)
swap Zamienia obiekty
std::thread
. (metoda)