Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

thread::hardware_concurrency

[metoda statyczna] Zwraca liczbę jednoczesnych wątków obsługiwanych przez implementację.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread
    {
    public:
        static unsigned hardware_concurrency();
    };
}

Zwracana wartość

Metoda zwraca liczbę wspieranych jednoczesnych wątków. Jeśli ta wartość nie jest dobrze zdefiniowana lub nie do obliczenia, funkcja zwraca 0.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <thread>

int main()
{
    std::cout << std::thread::hardware_concurrency();
}

Linki zewnętrzne