Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

thread::id

[klasa] Typ identyfikatora wątku.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread
    {
    public:
        class id;
    };
}

Opis szczegółowy

std::thread::id
 jest małą, łatwo kopiowalną klasą. Zapewnia unikalne identyfikatory dla obiektów
std::thread
.
Obiekty tej klasy mogą także przechowywać wartości niereprezentujące żadnego wątku. Gdy wątek zakończy działanie, jego identyfikator może być ponownie wykorzystany przez inny wątek.
Klasa ta jest zaprojektowana do użycia jako klucz w kontenerach asocjacyjnych.
std::thread::id
 ma przeciążone wszystkie operatory porównania oraz
operator <<
 (dla współpracy z
std::ostream
).
Ponadto istnieje specjalizacja szablonu
std::hash < std::thread::id >
.

Linki zewnętrzne