Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Pomógł: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

thread::join

[metoda] Blokuje aktualny wątek do czasu zakończenia wątku reprezentowanego przez
* this

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread
    {
    public:
        void join();
    };
}

Opis szczegółowy

Metoda blokuje działanie wątku wywołującego do czasu zakończenia działania wątku reprezentowanego przez
* this
.
Metoda może wyrzucić wyjątek
std::system_error
 jeśli
joinable()
 zwraca
false
 lub jeśli wystąpi błąd.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
#include <system_error>

void thr()
{
    std::this_thread::sleep_for( std::chrono::seconds( 5 ) );
}

int main()
{
    std::cout << "Uruchamiam watek.." << std::endl;
    std::thread th( thr );
    std::cout << "Czekam na zakonczenie.." << std::endl;
    try
    {
        th.join();
    }
    catch( std::system_error & err )
    {
        std::cout << err.what() << std::endl;
    }
    std::cout << "Zakonczono.";
}

Linki zewnętrzne