Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

thread::joinable

[metoda] Sprawdza, czy obiekt reprezentuje działający wątek wykonania.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread
    {
    public:
        bool joinable();
    };
}

Zwracana wartość

Funkcja zwraca
true
 jeśli obiekt reprezentuje działający wątek. W przeciwnym razie, funkcja zwraca
false
.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>

void foo()
{
    std::this_thread::sleep_for( std::chrono::seconds( 1 ) );
}

int main()
{
    std::thread t;
    std::cout << "Przed uruchomieniem, joinable: " << t.joinable() << '\n';
   
    t = std::thread( foo );
    std::cout << "Po uruchomieniu, joinable: " << t.joinable() << '\n';
   
    t.join();
}
Przed uruchomieniem, joinable: 0
Po uruchomieniu, joinable: 1

Linki zewnętrzne