Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

thread::native_handle

[metoda] Zwraca zależny od implementacji uchwyt wątku.

Składnia

C/C++
#include <thread>

namespace std
{
    class thread
    {
    public:
        native_handle_type native_handle();
    };
}

Zwracana wartość

Metoda zwraca zależny od implementacji uchwyt wątku.

Linki zewnętrzne