Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: pekfos
Język C++

timed_mutex::lock

[metoda] Blokuje timed_mutex, czeka jeśli niedostępny.

Składnia

C/C++
#include <mutex>
namespace std
{
    class timed_mutex
    {
    public:
        void lock();
    };
}

Opis szczegółowy

Blokuje timed_mutex. Jeśli nie jest dostępny (zablokowany przez inny wątek), wywołanie lock() czeka na zdjęcie blokady przez inny wątek.
Program może się zakleszczyć(» Dokumentacjazakleszczenie), jeśli wątek, który aktualnie jest właścicielem obiektu timed_mutex, wywoła
lock()
 na tym obiekcie.
Metoda może wyrzucić wyjątek
std::system_error
 w przypadku wystąpienia błędu.

Linki zewnętrzne