Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: pekfos
Język C++

timed_mutex::try_lock_until

[metoda] Blokuje
timed_mutex
 do określonego czasu.

Składnia

C/C++
#include <mutex>
namespace std
{
    class timed_mutex
    {
    public:
        template < class Clock, class Duration >
        bool try_lock_until( const std::chrono::time_point < Clock, Duration >& timeout_time );
    };
}

Parametry szablonu

Patrz: » standard C++11 » chronotime_point

Argumenty

ArgumentOpis
timeout_timeCzas zdjęcia blokady

Zwracana wartość

Metoda zwraca
true
 jeśli udało się założyć blokadę, w przeciwnym razie
false
.

Opis szczegółowy

Próbuje zablokować obiekt
timed_mutex
. Jeśli się udało, obiekt jest zablokowany do określonego w argumencie momentu. Blokada może trwać dłużej niż określono.

Linki zewnętrzne