Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

EOF

[makro] End of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych.

Składnia

C/C++
#include <cstdio>

#define EOF __nieokreslona__wartosc__

Opis szczegółowy

Makro EOF jest stałą, której wartość jest nieokreślona (w rozumieniu standardu C++). Wartość ta jest zwracana przez niektóre funkcje biblioteki cstdio w celu poinformowania, że plik (lub inny strumień danych) został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych.

Dodatkowe informacje

EOF jest anglojęzycznym skrótem 'End of File', który należy tłumaczyć jako 'koniec pliku'.

Zagadnienia powiązane

cstdio (stdio.h)Obsługa standardowego wejścia/wyjścia. (plik nagłówkowy)

Linki zewnętrzne