Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Funkcje trygonometryczne

[kategoria] Funkcje typowo trygonometryczne.

Wykaz elementów dowiązanych

acos Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ccos. (funkcja)
asin Funkcja odwrotna do funkcji » standard Csin. (funkcja)
atan Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje jeden argument. (funkcja)
atan2 Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ctan - przyjmuje dwa argumenty. (funkcja)
cos Zwraca cosinus kąta. (funkcja)
cosf Zwraca cosinus kąta. (funkcja)
cosh Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego. (funkcja)
coshf Zwraca wartość cosinusa hiperbolicznego. (funkcja)
sin Zwraca sinus kąta. (funkcja)
sinf Zwraca sinus kąta. (funkcja)
sinh Zwraca wartość sinusa hiperbolicznego. (funkcja)
tan Zwraca tangens kąta. (funkcja)
tanh Zwraca wartość tangensa hiperbolicznego. (funkcja)