Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Instrukcje sterujące

[kategoria] Instrukcje do sterowania przebiegiem programu.

Wykaz elementów dowiązanych

case Słowo kluczowe będące składową instrukcji sterującej » standard Cswitch. Określa konkretny przypadek po którego spełnieniu ma nastąpić wykonanie określonego bloku instrukcji. (słowo kluczowe)
else Rozszerzenie instrukcji warunkowej if. (słowo kluczowe)
if Instrukcja warunkowa, umożliwiająca sterowanie przebiegiem programu. (słowo kluczowe)
switch Umożliwia dokonanie wielokrotnego wyboru spośród sekcji kodu, który ma zostać wykonany w zależności od wartości wyrażenia. (słowo kluczowe)