Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Operacje na znaku

[kategoria] Funkcje operujące na jednym znaku.
Funkcje operujące na jednym znaku.

Wykaz elementów dowiązanych

isalnum Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą lub literą alfabetu. (funkcja)
isalpha Sprawdza czy znak przekazany jako argument literą alfabetu. (funkcja)
iscntrl Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest znakiem kontrolnym. (funkcja)
isdigit Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą. (funkcja)
isgraph Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem graficznym. (funkcja)
islower Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest małą literą alfabetu. (funkcja)
isprint Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym. (funkcja)
ispunct Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjaznakiem drukowalnym ale nie jest » Dokumentacjaznakiem alfanumerycznym ani spacją. (funkcja)
isspace Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest » Dokumentacjabiałym znakiem. (funkcja)
isupper Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest dużą literą alfabetu. (funkcja)
isxdigit Sprawdza czy znak przekazany jako argument jest cyfrą szesnastkową. (funkcja)
tolower Zwraca znak zamieniony z dużej litery na małą. (funkcja)
toupper Zwraca znak zamieniony z małej litery na dużą. (funkcja)