Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Podstawy obsługi plików

[plik nagłówkowy] Podstawowe narzędzia, umożliwiające pracę z plikami.

Wykaz elementów dowiązanych

fclose Zamyka strumień danych. (funkcja)
fopen Otwiera wskazany plik. (funkcja)
freopen Zamyka, a następnie otwiera wskazany plik. (funkcja)