Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Pozostałe

[kategoria] Pozostałe funkcje matematyczne.

Wykaz elementów dowiązanych

abs Wartość bezwzględna liczby. (funkcja)
div Oblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
div_t Struktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)
fabs Wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej. (funkcja)
fmod Oblicza resztę z dzielenia dla liczb rzeczywistych. (funkcja)
HUGE_VAL Największa wartość reprezentowana przez typ double. (makro)
labs Wartość bezwzględna liczby całkowitej. (funkcja)
ldiv Oblicza iloraz z dwóch liczb całkowitych oraz ich resztę z dzielenia. (funkcja)
ldiv_t Struktura wykorzystywana do reprezentacji wyniku dzielenia liczb całkowitych. (struktura)
log Funkcja zwraca logarytm naturalny z podanej liczby. (funkcja)
log10 Zwraca logarytm o podstawie 10 z podanej liczby. (funkcja)
modf Rozdziela liczbę rzeczywistą na część całkowitą i część ułamkową. (funkcja)
pow Podnoszenie liczby do dowolnej potęgi. (funkcja)
sqrt Oblicza pierwiastek stopnia drugiego. (funkcja)