Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Pozostałe

[kategoria] Pozostałe narzędzia związane ze strumieniami standardowej biblioteki C.

Wykaz elementów dowiązanych

BUFSIZ Wartość określająca minimalny wymagany rozmiar bufora przekazywanego do funkcji » standard Csetbuf. (makro)
clearerr Czyści flagi błędów i status końca pliku (EOF) dla podanego strumienia. (funkcja)
EOF End of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych. (makro)
feof Sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF). (funkcja)
ferror Sprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu. (funkcja)
fflush Wymusza przeniesienie buforowanych danych do strumienia. (funkcja)
perror Wypisuje komunikat błędu na standardowy strumień błędów (» standard Cstderr). (funkcja)
setbuf Umożliwia przypisanie bufora na dane do wskazanego strumienia. (funkcja)
setvbuf Umożliwia przypisanie bufora na dane o podanej wielkości do wskazanego strumienia oraz określenie sposobu jego użycia. (funkcja)
stderr Standardowy strumień błędów. (makro)
stdin Standardowy strumień wejścia. (makro)
stdout Standardowy strumień wyjścia. (makro)
ungetc Określa pierwszy znak jaki ma zostać zwrócony przez następną operację odczytu danych ze strumienia. (funkcja)