Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Słowa kluczowe

[kategoria] Wykaz słów kluczowych, które pojawiły się w standardzie języka C.

Instrukcje sterujące

case Słowo kluczowe będące składową instrukcji sterującej » standard Cswitch. Określa konkretny przypadek po którego spełnieniu ma nastąpić wykonanie określonego bloku instrukcji. (słowo kluczowe)
else Rozszerzenie instrukcji warunkowej if. (słowo kluczowe)
if Instrukcja warunkowa, umożliwiająca sterowanie przebiegiem programu. (słowo kluczowe)
switch Umożliwia dokonanie wielokrotnego wyboru spośród sekcji kodu, który ma zostać wykonany w zależności od wartości wyrażenia. (słowo kluczowe)

Typy danych

char Znak alfanumeryczny. (typ wbudowany)
double Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. (typ wbudowany)
enum Typ wyliczeniowy. (słowo kluczowe)
int Liczba całkowita. (typ wbudowany)

Pozostałe

inline Wstawianie kodu funkcji w miejscu wywołania. (słowo kluczowe)