Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Udoskonalił: Elaine
Język C++

Stałe matematyczne

[kategoria] Predefiniowane stałe matematyczne.

Składnia

C/C++
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <cmath>

#define M_E        2.71828182845904523536
#define M_LOG2E    1.44269504088896340736
#define M_LOG10E   0.434294481903251827651
#define M_LN2      0.693147180559945309417
#define M_LN10     2.30258509299404568402
#define M_PI       3.14159265358979323846
#define M_PI_2     1.57079632679489661923
#define M_PI_4     0.785398163397448309616
#define M_1_PI     0.318309886183790671538
#define M_2_PI     0.636619772367581343076
#define M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390
#define M_SQRT2    1.41421356237309504880
#define M_SQRT1_2  0.707106781186547524401

Opis szczegółowy

Stałe matematyczne są rozszerzeniem standardowej biblioteki » standard Ccmath (math.h). Jeśli istnieje potrzeba użycia stałych predefiniowanych w środowisku Visual C++, należy zedeklarować za pomocą preprocesora zmienną _USE_MATH_DEFINES przed dołączeniem pliku nagłówkowego » standard Ccmath (math.h).

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, że stałe matematyczne są rozszerzeniem biblioteki matematycznej i nie należą one do standardu C i C++. Może się zdarzyć tak, że Twoja biblioteka matematyczna nie będzie posiadała stałych predefiniowanych omówionych w niniejszym dokumencie. Wówczas będziesz musiał samodzielnie zadeklarować stałe matematyczne w swojej aplikacji.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

M_E Stała Eulera e. (makro)
M_PI Stała matematyczna pi (π). (makro)