Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Strumienie i pliki

[kategoria] Operacje na strumieniach i plikach.

Odczyt ze strumienia

fgetc Wczytuje znak ze wskazanego strumienia. (funkcja)
fgets Wczytuje jeden wiersz tekstu ze wskazanego strumienia. (funkcja)
fread Wczytuje określoną ilość danych ze wskazanego strumienia. (funkcja)
getc Wczytuje znak ze wskazanego strumienia. (funkcja)
getchar Wczytuje znak ze standardowego strumienia wejścia (» standard Cstdin). (funkcja)
gets Wczytuje jeden wiersz tekstu ze standardowego strumienia wejścia (» standard Cstdin). (funkcja)

Pliki tymczasowe

L_tmpnam Określa długość generowanych nazw plików tymczasowych. (makro)
TMP_MAX Maksymalna liczba unikatowych nazw plików jakie mogą zostać wygenerowane przy pomocy funkcji » standard Ctmpnam. (makro)

Podstawy obsługi plików

fclose Zamyka strumień danych. (funkcja)
fopen Otwiera wskazany plik. (funkcja)
freopen Zamyka, a następnie otwiera wskazany plik. (funkcja)

Poruszanie się po pliku

fgetpos Pobiera aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fpos_t Typ danych, używany do określania położenia danych w strumieniu. (alias)
fseek Ustawia lub przesuwa pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
fsetpos Ustawia pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
ftell Zwraca aktualną pozycję kursora odczytu/zapisu danych dla wskazanego strumienia. (funkcja)
rewind Przesuwa kursor odczytu/zapisu danych na początek wskazanego strumienia. (funkcja)

Zapis do strumienia

fprintf Zapisuje tekst sformatowany do wskazanego strumienia. (funkcja)
fputc Zapisuje znak do wskazanego strumienia. (funkcja)
fputs Zapisuje łańcuch znaków do wskazanego strumienia. (funkcja)
fwrite Zapisuje określoną ilość danych do wskazanego strumienia. (funkcja)
printf Wypisuje tekst sformatowany na standardowym strumieniu wyjścia. (funkcja)
putc Zapisuje znak do wskazanego strumienia. (funkcja)
putchar Zapisuje znak do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout). (funkcja)
puts Zapisuje łańcuch znaków do standardowego strumienia wyjścia (» standard Cstdout). (funkcja)

Pozostałe

BUFSIZ Wartość określająca minimalny wymagany rozmiar bufora przekazywanego do funkcji » standard Csetbuf. (makro)
clearerr Czyści flagi błędów i status końca pliku (EOF) dla podanego strumienia. (funkcja)
EOF End of File - plik został przeczytany do końca, bądź wystąpił błąd podczas próby odczytu danych. (makro)
feof Sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF). (funkcja)
ferror Sprawdza czy wystąpił błąd w strumieniu. (funkcja)
fflush Wymusza przeniesienie buforowanych danych do strumienia. (funkcja)
perror Wypisuje komunikat błędu na standardowy strumień błędów (» standard Cstderr). (funkcja)
setbuf Umożliwia przypisanie bufora na dane do wskazanego strumienia. (funkcja)
setvbuf Umożliwia przypisanie bufora na dane o podanej wielkości do wskazanego strumienia oraz określenie sposobu jego użycia. (funkcja)
stderr Standardowy strumień błędów. (makro)
stdin Standardowy strumień wejścia. (makro)
stdout Standardowy strumień wyjścia. (makro)
ungetc Określa pierwszy znak jaki ma zostać zwrócony przez następną operację odczytu danych ze strumienia. (funkcja)