Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

acos

[funkcja] Funkcja odwrotna do funkcji » standard Ccos.

Składnia

C/C++
#include <cmath>

double acos( double x ); //INFO: C oraz C++

//INFO: poniższe funkcje występują tylko w C++
float acos( float x );
long double acos( long double x );

Opis szczegółowy

Arcus cosinus jest funkcją odwrotną do funkcji » standard Ccos.

Argumenty

Funkcja przyjmuje jeden argument, który musi być w przedziale -1 oraz 1.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca arcus cosinus wartości przekazanej jako argument. Funkcja na podstawie przekazanego argumentu zwraca odpowiedni kąt w radianach. Wartość zwracana jest w przedziale od 0 do M_PI (π).

Jeżeli przekazany argument jest mniejszy niż -1 lub większy od 1, funkcja acos zwróci wartość niezdefiniowaną.

Dodatkowe informacje

Uwaga!
Jeżeli uważasz, że otrzymujesz nieprawidłowe wyniki za pomocą niniejszej funkcji sprawdź czy wartość przekazanego argumentu zawiera się w określonym przedziale. Pamiętaj również, że funkcja zwraca kąt w radianach, a nie stopniach.

Zagadnienia powiązane

cosZwraca cosinus kąta. (funkcja)

Linki zewnętrzne