Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

asctime

[funkcja] Konwertuje strukturę » standard Ctm na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.

Składnia

C/C++
#include <ctime>
char * asctime( const struct tm * ptr );

Opis szczegółowy

Funkcja konwertująca strukturę » standard Ctm na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas.

Uwaga! Funkcja zwraca wskaźnik na statyczny łańcuch znaków.

Zwracana wartość

Zwraca wskaźnik na statyczny łańcuch znaków, gdy konwersja się powiodła.
Zwraca NULL, gdy konwersja zakończyła się niepowodzeniem.

Przykład

C/C++
#include <ctime>
#include <cstdio>
int main()
{
    time_t czas;
    time( & czas );
    printf( "Czas lokalny: %s", asctime( localtime( & czas ) ) );
    printf( "Czas UTC: %s", asctime( gmtime( & czas ) ) );
    return 0;
}
Przykładowe wyjście programu:
Czas lokalny: Tue Mar 23 02:11:34 2010
Czas UTC: Tue Mar 23 01:11:34 2010

Zagadnienia powiązane

tmPrzechowuje składowe daty i czasu w postaci liczb. (struktura)
ctimeKonwertuje » standard Ctime_t na łańcuch znaków reprezentujący datę i czas. (funkcja)
gmtimeKonwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w czasie » DokumentacjaUTC. (funkcja)
localtimeKonwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w » Dokumentacjaczasie lokalnym. (funkcja)
timeZwraca » Dokumentacjaczas lokalny w postaci » standard Ctime_t. (funkcja)

Linki zewnętrzne